als je geen beeld hebt op je touchscreen wanneer je een computer hebt aangesloten kan dit meerdere oorzaken hebben. Hieronder een aantal veel voorkomende oorzaken;

  • Controleer of de kabel goed is aangesloten tussen computer en beeldscherm
  • herstart computer en beeldscherm
  • zorg dat de juiste bron is gekozen op het scherm
  • verander de resolutie van de computer
  • gebruik een andere kabel en test met een directe kabel tussen beeldscherm en computer.
  • gebruik een andere computer
  • indien gebruik gemaakt wordt van een tweede beeldscherm, koppel dit los